zum Inhalt
Header Image

MA Mustafa NAYYEM Member of Parliament, Ukraine, Kiev

CV

2005-2007 Special correspondent, Kommersant-Ukrainy, Kyiv since 2006 Journalist, Ukrayinska Pravda, Kyiv 2007-2011 Editor, Shuster Live, Kyiv 2009-2013 Ancorman, TVi channel, Kyiv since 2013 Co-founder and editor-in-chief, Hromadske TV, Kyiv since 2014 Member of the Parliament of Ukraine, Kyiv

Mitgliedschaften

Auszeichnungen