to Content

Hiromi ITO Poet, Novelist, Essayist

Publications

1978 "SOMOKU NO SORA" Atelier Shuppun Kikaku
1993 "WATASHI WA ANJUHIMEKO DE ARU" Shichosha ANJUHIMEKO
1993 "KILLING MOTHER" German translation by Prof. Irmela Hijiya-Kirschnereit, Residenz Verlag
2004 "NIITON NO FUSHIGI NA HANASHI" Asahi Newspaper Publisher

Awards

1978 GENDAISHI TECHO-SHO
2000 NOMA BUNGEI SHINTIN-SHO