zum Inhalt
Header Image

Pawel PIENIAZEK Freelance Journalist, Warsaw

CV

2015 Poynter Fellowship in Journalism, Yale University, New Haven, CT
since 2009 Freelance Journalist, Warsaw

Publikationen

Wojna, która nas zmieniBa, Warsaw, 2017
Pozdrowienia z Noworosji, Warsaw, 2015