to Content
Header Image

Dr. Carole BILLIET wissenschaftliche Mitarbeiterin K. U. Löwen Institut für Verwaltungsrecht sowie Zentrum für wirtschaftliche Studien

CV

1976-81 K. U. Löwen Diplom Kandidatur und Lizenz in Rechtswissenschaften
1983 K. U. Löwen Institut für Verwaltungsrecht
1986 Université du Burundi, Faculté de Droit
1988 Umweltberatung
1989 K. U. Löwen
 Rechtsanwältin Mandatsmitglied des Umweltkollegiums der Region Brüssel-Hauptstadt
seit 1997 Verwaltungsmitglied VoE Belgische Vereinigung voor Milieurecht
belgische Korrespondentin der Revue Européene de Droit de l'environnement
seit 1996 wissenschaftliche Sachverständige Umwelt- und Naturrat Flandern
Mitglied beim Redaktionsrat Tjidschrift voor Milieurecht
seit 1991 Mitglied beim Redaktionsrat Codex Milieurecht, Die Keure

Publikationen

'Milieuvergunningen: ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak in het Vlaamse gewest' in PAQUES, M. (Hrsg.) Recente ontwikkelingen inzake vergunningen met betrekking tot milieu en ruimtelljke ordening: een Europees en intergewestelljk perspectief. Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie 1999
'Licencies and Notification Certificate' in BOCKEN, H. and RYCKBOST, D. (Hrsg.) codification of Environmental law. London, Kluwer Law International, 1996
'Titelvergunningen en meldingsattesten' in Interuniversitaire Commissie tot herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (Hrsg.) Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Brügge, Die Keure, 1995
'Een 'technische eenheid' als kades tot beoordeling van vergunningsaanvragen (noot)', Tijdschrift voor Milieurecht, 1994