to Content
Header Image

Pawel PIENIAZEK Freelance Journalist, Warsaw

CV

2008-2011 BA, University of Warsaw;
2015 Poynter Fellowship in Journalism, Yale University, New Haven, CT
since 2009 Freelance Journalist, Warsaw

Publikationen

Wojna, która nas zmieniBa, Warsaw, 2017
Pozdrowienia z Noworosji, Warsaw, 2015